D ako „Dvojčatá“

Dvojčatá sú niečo, čo ma hádam až zvrátene fascinuje! Sama by som túžila stať sa raz matkou dvojčiat, aj keď viem, že mať dvojičky nie je len dvojitá radosť, ale aj dvojitá starosť. Nie, vlastne to neviem – aká je výchova dvojičiek náročná, dokáže reálne pochopiť asi až mamička dvojčiat s osobnou skúsenosťou. Rovnako ako vzťah medzi dvojčatami dokáže pochopiť hádam len ten, kto sám pochádza z dvojčiat. Napriek tomu sa však pokúšam dvojčatá čo najviac spoznať. 🙂

Gemelológia

Gemelológia je veda o dvojčatách, ktorá vznikla v polovici 19. storočia, samotný pojem v roku 1952 zaviedol Luigi Gedda. Toľko extrémne stručne k histórii gemelológie, teraz k predmetu jej skúmania – k samotným dvojčatám. Čo sa týka definície, pod pojmom dvojčatá (gemini) rozumieme súčasný vývin dvoch detí v priebehu jedného tehotenstva. O trojčatách (trigemini), štvorčatách (quadrigemini) atď. hovoríme pri troch, štyroch a viac súčasne sa vyvíjajúcich deťoch.

Dvojčatá rozlišujeme jednovaječné (monozygotné) a dvojvaječné (dizygotné), pri čom sa dvojvaječné dvojčatá vyskytujú asi trikrát tak často ako jednovaječné. Jednovaječné dvojčatá pochádzajú z toho istého vajíčka, ktoré sa po oplodnení po čase rozdelí na dve časti. Preto majú rovnakú DNA, rovnaké genetické informácie – sú prosto identické. Jednovaječné dvojčatá preto musia mať aj zhodné pohlavie – rodia sa iba ako dve dievčatá alebo ako dvaja chlapci. Zhodujú sa tak telesne ako aj charakterovo – čo potvrdili aj skúmania dvojčenských párov, ktoré boli z najrozličnejších dôvodov od seba hneď po narodení oddelené. Viď že aj keď na jednotlivé dvojičky nevplývalo rovnaké prostredie, v konečnom dôsledku z nich i tak vyrástli pravé dvojičky – podobné fyzicky i psychicky.

Dvojvaječné dvojčatá pochádzajú z dvoch odlišných vajíčok, ktoré boli oplodnené dvoma rôznymi spermiami. Majú v priemere asi iba 50% spoločných génov, nemusia sa na seba ani veľmi podobať (dokonca sa vraj i duševne správajú skôr ako „obyčajní“ súrodenci – viď žiadne špecifické dvojičkovské puto). Iba pri dvojvaječných dvojčatách je možné, aby bolo jedno dieťa chlapec a druhé dievča. Čo sa rozloženia pohlavia týka, celkovo je u dvojčiat štatisticky najbežnejšie narodenie dvoch dievčat, následne dvoch chlapcov a kombinácia chlapec-dievča je najmenej častá.

Dvojčatá sú zvláštne už len tým, že vyrastajú spolu, v páre – vždy sa majú s kým hrať, vždy je po ruke niekto, s kým môžu zdieľať tajomstvo, nikdy nie sú osamelé. Dvojčatá však potom môže postihovať istá miera izolovanosti – pretože si predsa vystačia sami, len oni dvaja, len ony dve.

Dvojčatá
photo by cuncon, pixabay

Dvojčatá však majú aj iné pomaly až mystické špeciality. Napr. tzv. reč dvojčiat (kryptofázia) – najmä u jednovaječných dvojčiat sa vyskytuje spoločná reč dvojčiat, keď si dvojčatá vytvoria reč zloženú z vlastných, vymyslených slov a slov podobných jazyku dospelých a navzájom sa ňou dorozumievajú, pri čom pre ostatných je zväčša nezrozumiteľná. Dvojčatá pri tom väčšinou začínajú hovoriť neskôr ako ostatné deti, za to majú bohatšiu emocionálnu komunikáciu (napr. citoslovce) – dvojčatá sú prosto pár intenzívne spojený do takej miery, že ich komunikácia s vonkajším svetom (mimo nich dvoch) je obmedzená a deti sa učia rozprávať práve od matky, okolia (dvojča má so svojou matkou oveľa menej „intímny“ vzťah ako jednotlivo narodené dieťa, dvojčatá sú fixované predovšetkým jedno na druhé).

Okrem toho, že dvojčatá máme jednovaječné a dvojvaječné, existujú tiež zvláštne „typy“ dvojčiat. Napr. tzv. zrkadlové dvojčatá – vtedy je pri jednovaječných dvojčatách jedno akoby zrkadlovým obrazom toho druhého. Viď že jedno je pravákom a druhé ľavákom; jedno má cestičku vo vlasoch a ofinu napravo, druhé naľavo; jedného bolí pravá horná stolička, druhého tá ľavá; zrkadlovosť môže platiť aj pri odtlačkoch prstov. To, aby mali zrkadlovo prevrátené i vnútorné orgány je ojedinelé, ale nie je to nemožné (viď knihu Audrey Niffeneggerovej Desivá symetria). Tento jav doteraz nebol vedecky spoľahlivo vysvetlený.

Dvojčatá môžu byť semi-monozygotické – t.j. ani jednovaječné, ani dvojvaječné. Stane sa tak, keď sa vajíčko rozpadne na dve polovice a následne ho oplodia dve spermie. Takéto dvojčatá sú potom veľmi podobné, no stopercentnú zhodu DNA nemajú.

Je tiež možné, aby bolo jedno dvojča o niekoľko dní staršie ako druhé a tým nemyslím, že sa dvojčatá narodia na prelome dní či rovno starého a nového roku a tak majú v dátumoch narodenia rozdielne údaje. Môže však dôjsť k dodatočnému oplodneniu – po prvej ovulácii môže teoreticky o niekoľko dní nastať ďalšia, tak môže tehotná žena otehotnieť ešte raz, výsledkom čoho je narodenie dvoch detí, počatých v rozdielnom čase.

U dvojčiat môže nastať i tzv. superoplodnenie – súčasné oplodnenie dvoch vajíčok dvoma rôznymi otcami zároveň. Tento problém po prvý raz nastolil v roku 1774 Francúz Buffon, keď vysvetlil narodenie dvojčiat v Louisiane, z ktorých jedno bolo biele a druhé čierne. Keď sa čosi také nedávno stalo v Poľsku, poľská televízia skonštatovala, že ide iba o siedmy známy prípad tohto druhu na svete.

Siamské dvojičky sú jednovaječné dvojičky, ktoré od seba nie sú oddelené úplne, kvôli neúplnému rozdeleniu vajíčka. Sú zrastené určitými časťami tela, majú spoločné tkanivá, niekedy i orgány alebo končatiny. Zvrátene fascinujúci je príbeh štvorročných sestričiek-dvojičiek z Kanady, ktoré sú zrastené hlavami a majú spoločný mozog. Jedna druhej preto doslovne dokáže čítať myšlienky, obe vidia všetkými štyrmi očami a majú úzko spojené aj citové prežívanie. (Siamské dvojičky sa volajú siamské preto, lebo prvými verejne známymi siamskými dvojičkami boli Chang a Eng Bunkerovci zo Siamu. Narodili sa začiatkom devätnásteho storočia, kedy ich medicína ešte nedokázala rozdeliť, hoci dnes by to dokázala hravo (neboli zrastení dáko zapeklito). Po tom, čo ich objavili, podstúpili svetové turné, kde boli „hlavnou atrakciou.“ Neskôr sa stali americkými občanmi. Dojemné je, že keď v 1874 Chang zomrel na pneumóniu, doktori Engovi ponúkli možnosť oddeliť ich, no on odmietol a zomrel tri hodiny po svojom bratovi…)

parazitické dvojčatá ide vtedy, keď sa siamské dvojčatá vyvíjajú asymetricky – jedno, to slabšie je závislé na tom silnejšom, väčšom. Môže nastať i prípad „fetus in fetu“ – zárodok v zárodku –, kedy v tele jednovaječného dvojčaťa narastie abnormálny zhluk buniek (t.j. akoby jedno dvojča bolo priamo v tele toho druhého). Ten „žije“ počas tehotenstva, niekedy prežije i pôrod a pomaly sa vstrebáva do krvného obehu hostiteľského dvojčaťa, až úplne zanikne.

Koľko je na svete dvojčiat

V poslednom období počet viacpočetných tehotenstiev stúpol takmer dvojnásobne, čo sa dáva do súvislosti s hormonálnou liečbou nepravidelného cyklu a s umelým oplodnením. Všeobecne častosť výskytu dvojčiat, trojčiat, štvorčiat atď. sleduje Hellinovo pravidlo:

 • na asi 85 pôrodov pripadá jeden pôrod dvojčiat;
 • na asi 852, t.j. 7 225 pôrodov, jeden pôrod trojčiat;
 • na asi 853, t.j. 614 125 pôrodov, jeden pôrod štvorčiat.

V niektorých krajinách sveta – vo Fínsku, v Dánsku či Holandsku – sa vás v dnešnej dobe môže zmocniť dojem, že dvojčiat je tu akosi veľa, dvojičky tam stretnete pomaly na každom kroku. V škandinávskych krajinách je každé piate dieťa výsledkom umelého oplodnenia (kým na Slovensku iba každé sté) a pri umelom oplodnení vychádza zhruba každé štvrté tehotenstvo ako viacpočetné. Medicína sa však snaží zdokonaľovať proces umelého oplodnenia a znížiť počet viacplodových tehotenstiev, pretože pre ľudí je viacplodové tehotenstvo neprirodzené. Viacplodové gravidity sú vždy rizikové, predstavujú totiž nadmernú záťaž organizmu mamičiek. Pri dvojčatách sa častejšie objavujú rôzne komplikácie; často sa stáva, že si mamičky posledné mesiace či týždne odležia doma či rovno v nemocnici; pravdepodobnosť predčasného pôrodu je vyššia; rovnako ako to, že to bude cisárskym rezom.

Dovedna je na svete asi 100 miliónov dvojčiat, výskyt jednovaječných dvojčiat sa celosvetovo odhaduje približne konštantná – 3,5% z celkového počtu  narodených detí. Výskyt dvojvaječných dvojčiat sa už líši región od regiónu – z celkového počtu  narodených detí tvoria v Ázii 3%, v Európe 8% a v Afrike až 16%. I keď často nevieme, či sú dvojčatá jedno alebo dvojvaječné – ak si to rodičia alebo samotné dvojčatá nedajú lekársky vyšetriť, čo často nedajú…

„Recept“ na dvojčatá

A hoci neexistuje zaručený recept na to, ako si fanatická žena ako ja môže zabezpečiť, aby sa jej narodili dvojčatá, sú isté faktory, ktoré pravdepodobnosť narodenia dvojičiek dokážu zvýšiť:

 • DEDIČNOSŤ: Ak sa v rodine v niektorej z predošlých generácií už vyskytli dvojičky, pravdepodobnosť ich narodenia sa pre mamičku zvyšuje, a to najmä ak dvojičky pochádzajú z jej strany rodiny. Ženy pochádzajúce z dvojčiat  majú dvojčatá dvakrát častejšie ako ostatné ženy.
 • POČET PREDCHÁDZAJÚCICH GRAVIDÍT: Počatie dvojčiat je menej časté u prvorodičiek, riziko dvojvaječného tehotenstva stúpa v závislosti od množstva predchádzajúcich pôrodov.
 • VEK MATKY: Dvojčatá častejšie rodia staršie ženy.
 • LIEČENIE STERILITY: Zo sto pacientok, ktoré brali lieky podporujúce činnosť vaječníkov alebo podstúpili umelé oplodnenie v centrách asistovanej reprodukcie, až osemnásť porodí dvojčatá.
 • UŽÍVANIE HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE: Po jej vysadení môže žena ovulovať tak, že naraz dozrú dve či viac vajíčok a tak sa často stane, že žena bude mať dvojčatá (viacerčatá).
 • FOTOPERIÓDA: Počatie dvojčiat údajne ovplyvňuje aj množstvo slnečného svetla – najviac sa ich počne v júli a najmenej v januári. Nie je to blbosť, ide o to, že množstvo slnečného svetla podporuje sekréciu FSH, čo je niečo ako hormón, vďaka ktorému má žena dvojnásobnú ovuláciu, a tým pádom väčšiu pravdepodobnosť narodenia dvojičiek.*D

Dvojčatá v mýtoch, legendách, príbehoch

Narodenie dvojčiat sa v priebehu histórie a tiež v rôznych oblastiach bralo všelijako. Pozitívne – ako symbol plodnosti. No zväčša negatívne – ako prekliatie, prejav cudzoložstva či incestu. Preto dvojčatá v niektorých kultúrach usmrcovali, rovnako aj ich matku alebo ju vyhnali (otec v tomto prípade zväčša nebol ten zlý; v prípade, že sa v kultúre dvojčatá považovali za šťastie, za to však zásluhy zväčša niesol muž).

Fascinácia ľudstva dvojčatmi je zrejmá i vďaka ich výskytu v legendách a mýtoch. Niektoré kultúry dokonca uctievali dvojičkovské božstvá, napr. peruánski indiáni mali bohov-dvojčatá menom Apocatequil a Piquerao, vládcov hromu a blesku; Gréci mali božské dvojčatá Apolóna a Artemis, boha hudby a bohyňu lovu, celkovo je dvojčiat v gréckej mytológii neúrekom nielen medzi bohmi. Dvojčatá sa objavili aj v Biblii – snáď prvými dvojičkami v dejinách ľudstva by tak boli Ezau a Jakub, ktorí medzi sebou bojovali o právo prvorodeného; ďalšími biblickými dvojčatami sú Jakubove vnúčatá Fares a Zara.

Manželka spartského kráľa Léda bola tiež matkou dvojčiat – Kastora a Polluxa –, pri čom Kastor bol potomkom smrteľníka Tyndarea, jej kráľovského manžela, a otcom Polluxa bol sám Zeus. Pollux bol preto nesmrteľný a keď Kastor zomrel, nemohol sa s jeho smrťou vyrovnať, preto požiadal svojho otca Dia, aby sa so svojou nesmrteľnosťou mohol podeliť s bratom. Tak nejako vraj vzniklo súhvezdie Blíženci.

Aj slávny hrdina Herakles pochádzal z podobného páru dvojčiat: Herakles bol synom božského Dia, jeho dvojča Ifikles synom kráľa Amfitriona, ich matkou bola Alkmena. Herakles bol známym nesmrteľným hrdinom, Ifikles len obyčajným smrteľníkom, ktorý bol na svojho brata silno naviazaný a sprevádzal ho na jeho výpravách.

Dvojčatá Romulus a Remus
photo by Matthias_Lemm, pixabay

Keďže Rimania pri zostavovaní svojho panteónu božstiev čerpali z gréckej mytológie, aj oni mali Apolóna a jeho dvojča Dianu a tiež Jupitera a Juno, patrónku žien. Každý pozná legendu o založení Ríma – založili ho dvojčatá Romulus a Remus na mieste, kde ich odchovala vlčica, pretože ako deti Rhéyi Silvie a boha vojny Marsa boli jej strýkom odvrhnutí. V súboji o moc nakoniec Romulus Rema zabil…

V 18. storočí pri dvojčatách nastával problém ohľadom dedenia rodinného majetku (či rovno trónu), keďže v období monarchie platilo právo prvorodeného. Preto bolo dôležité určiť, ktorý z chlapcov-dvojčiat toto právo má. Známy je príbeh o „mužovi so železnou maskou,“ ktorý sa stal námetom mnohých literárnych diel. Muž so železnou maskou strávil väčšinu života vo väzení s maskou na tvári, aby si nikto jeho podobu nemohol spojiť s niekým veľmi dôležitým – predpokladá sa, že bol dvojčaťom Ľudovíta XIV., že jeho matka, Anna Rakúska, okrem Ľudovíta XIV. porodila ešte jedného chlapca, ktorého svetu nepriznali. No je to len hypotéza.

„Slávne“ dvojčatá

Dvojčatá sú všade! Shakespeare bol otcom dvojčiat – Hamnet a Judith, Hamnet však ako jedenásťročná zomrela. Aj Edgar Allan Poe mal dvojčatá – nemanželské, z ktorých jedno vo veku troch rokov tiež zomrelo. George Bush je otcom dvojčiat – Jenny a Barbary, ktoré boli prvými dvojčatami žijúcimi v Bielom dome. Otcami dvojčiat sú aj Al Pacino či Chuck Norris.

Elvis Presley pochádzal z dvojčiat, jeho brat Aaron však zomrel krátko po pôrode. Alanis Morissette má brata-dvojča, Ashton Kutcher má brata-dvojča, Justin Timberlake mal sestru-dvojča (zomrela krátko po narodení), Scarlett Johansson má brata-dvojča. Ďalej tu máme dvojičky, ktoré zabŕdajú do šoubiznicu obe – každý určite pozná „filmové“ dvojčatá, herečky Mary-Kate a Ashley Olsenové (hoci v poslednej dobe už o nich až tak často nepočuť), bratmi-dvojičkami a zároveň aj hercami sú aj Disney hviezdičky Dylan a Cole Sprouseovci. Dvojčatá máme aj v hudobnom biznise – Billa a Toma Kaulitzovcov z kapely Tokio Hotel, Benjiho a Joela Maddenovcov zo skupiny Good Charlotte…

Ja osobne zhromažďujem i knihy s dvojičkami najlepšie v hlavnej úlohe, v čom by mi mohol pomôcť zoznam Best Books about Twins z goodreads. A taktiež dvojičkovskú mangu, resp. anime, tu som členom The Twin Factor klubu na MAL.

*
*

Zdroje a zaujímavé odkazy: Genetika a vplyv prostredia | www.tehotenstvo.snadno.eu | zena.atlas.sk | babetko.rodinka.sk | www.dvojcata.cz | dvojickovo.webnode.sk | www.mamaaja.sk | primar.sme.sk | www.obroda.sk | www.twin.com | www.twinsworld.com | Twins FAQ | about unique twins | List of famous twins | Jean-Claude Pons & René Frydman: Dvojčatá

*

malý rojko a veľký bojko, bloger, wannabe spisovateľ, knihomoľ, psíčkar, ex-lolita, pseudo-otaku, geek vo výslužbe, no v poslednom čase predovšetkým mama

30 komentárov

 1. Sandy
  16. mája 2012

  Ja som poznala tiež v škole (ešte na základnej) jedny dvojičky, dve dievčatá a myslím, že keby som ich nepoznala lepšie, tak by som ich ani nerozoznala 😀 tak boli podobné, ale zvláštne, že povahovo ani veľmi nie, len tým vzhľadom 🙂
  Je to zajímavá vec, hoci musím priznať, že ma to asi nefascinuje až tak, ako teba.
  Keď si spomínala tú spoločnú reč, tak som si spomenula na jeden film – Constantine, tam boli tiež dvojčatá, ktoré si písali tajné odkazy na sklo a videli ich, len keď naň potom dýchli 🙂 Alebo ešte jeden -The Unborn, ale to len raz a dosť, lebo to bolo dosť hororové :grinnod: .
  Inak tým mamičkám, čo majú dvoj- a viac-torčatá :grinnod: , nezávidím, lebo ako si aj sama napísala, je to radosť, ale zase o to väčšia starosť.
  A ani som nevedela, že až toľko slávnych osobností má (alebo malo) dvojičku 🙂
  Dobrý článok a aj pekne dlhý, vidno, že ťa táto téma zaujíma, mne by sa asi toľko nechcelo písať :blush:

  Odpovedať
 2. StandyB
  17. mája 2012

  a zabudla si na dvojcata Ashmore-ové….!!! 😛 (moj filmový Jimmy) hrali obidvaja v Smallville ..Shawn v prvých castiach a Aaron hral Jimmyho :)))))) :love:
  http://www.csfd.cz/hledat/?q=ashmore

  Odpovedať
 3. Kirari
  17. mája 2012

  Fúú…fascinácia jak hovado… :wow:

  Odpovedať
 4. Dada Baroková
  17. mája 2012

  Sandy, Constantina som videlaaa! (Ľúbim ten film! 🙂 ) The Unborn nepoznám, tak som gúglila a vyzerá to… strašne! 🙄 My sme na základnej škole tiež mali dvojčatá-dievčatá, ktoré sa na seba podobali ako vajce vajcu a ešte sa aj rovnako obliekali, ale vôbec som ich nepoznala, len z videnia… Ale máme dvojčatá v rodine z otcovej strany, je to taká vzdialenejšia rodina, sú to dva páry dvojčiat, oba po dvoch chlapcoch. 🙂 Pamätám sa, ako som šla voliť (hehe 😀 ) a v tej komisii, čo ti podávajú tie volebné lístky a pod. bolo akurát jedno dvojčia (netuším, ktoré – tiež sa úplne podobajú) a normál si ma pamätal, že sme dáka tá rodina, tak mi povedal „Ahoj!“ A ja som z toho bola úplne že: „Ááááááá, pozdravilo ma živé dvojča!“ :grinnod:

  A priznávam sa, že dvojčatá ma fascinujú dosť že dosť, takže Blogová abeceda bola bola dobrou príležitosťou, ako sa o nich niečo reálne aj podozvedať 🙂 Za pochvalu článku ďakujem 🙂

  Standy, nevedela som, že Jimmy má dvojča! Pozerám, že Shawn hral aj v X-menoch! Dopíšem ich na zoznam, ďakujem! 🙂

  Hehe, Kirari, priznávam, že ma fascinujú, ku všetkému sa priznávam! 😀

  Odpovedať
 5. Foxie
  20. mája 2012

  Tento článok som už tuším čítala, je mi strašne povedomý… Nemala si ho na „ayamee“ blogu? To je fuk, aspoň som sa dačo re-dozvedela. 😀
  Otcovi bratia sú dvojičky – jednovaječné. Keď boli malí, boli úplne rovnakí, len po výške sa začali ich životy viac líšiť, takže teraz vyzerajú inak, lebo sa na nich odráža, ako žijú, ale keby stále žili spolu, tak viem, že by boli rovnakí! A okrem toho stále majú také dvojičkovské dorozumievanie – nezávisle od seba prídu na akciu oblečení do tých istých farieb alebo myslia na tie isté veci a tak. 😉
  Plus milujem dvojičky, či už v knihách, filmoch, hockde! 🙂

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   20. mája 2012

   Áno, mala, Foxie, dobre si pamätáš. 🙂 Ešte recyklujem staré články z aya-blogu, sú to všetky, ktoré tu majú tag „Ayamee“. 😀

   A óóó, veľmi pekne ďakujeeem za príspevok z reálneho života dvojčiat od niekoho, kto žije v ich blízkosti! 🙂

 6. Carmine
  22. mája 2012

  Aj vlastné dvojča by som brala, bolo by úplne rovnaké a nikto by netušil, že sme dve a boli by sme veľké hérečky a dokonale by sme to uhrali na jedináčika :nod:

  Odpovedať
 7. Polly
  23. mája 2012

  tiez skacem po vsetkom s dvojcatami…. a minule som videla take detske tricka, ze COPY a PASTE a normalne prehodnocujem svoje rozhodnutie nezelat si dvojcata z cisto nervy zachovavajucich dovodov :DDDD

  Odpovedať
 8. Polly
  23. mája 2012

  … a inak tiez som poznala jedno dvojca… boli sme daco ako kamosky (sme sa vidavali len obcas)…ale bavila som sa len s nou… jej sestra-dvojca nebola moja kamoska :DDD hehe… boli velke individualistky, prakticky sa ich nedalo stretnut pokope… 😀

  Odpovedať
 9. Dada Baroková
  23. mája 2012

  Ja neviem, či by som si v tomto okamihu želala dvojča, Carmine, mám mladšieho brata a to mi asi v rámci súrodenectva stačí 😀 Ale plánujem sa stať matkou dvojčiat :grinnod:

  Ánoooo, Polly, také tričká som tiež videla! 😀 Ľúbim vtipné dvojičkovské tričká 😆 :
  http://www.mothertour.com/wp-content/uploads/2012/01/twins-fun.jpg
  http://dailypicksandflicks.com/wp-content/uploads/2011/06/Copy-paste-twins.jpg
  (A v tvojom klíčiacom želaní mať dvojčatá ťa len a len podporujem! 😀 )

  Čítala som aj zopár psychologických „kecov“ ohľadom dvojčiat, že podaktoré sú si podobné, iné sú pravým opakom jeden druhého; niektoré sa snažia byť maximálne individualistické, iné najradšej všetko robia spolu… 🙂

  Odpovedať
 10. Eva
  26. mája 2012

  Heh ja som tiež posadnutá dvojčatami, teda možno nie až tak, ale ak raz deti tak dvojičky. Keby sa to dalo ale naplánovať 😀
  Vždy som snívala o dvojičkách dievčatkách, malých blondínkach…no uvidíme ako sa to vyvinie. Fajn článok, páčia sa mi rady ohľadne letných mesiacov a vysadenej antike :wow:

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   26. mája 2012

   Uvažujem, či to nevyznieva až „moc“ ako návod na dvojčatá, aj keď či sa žena stane matkou dvojčiat sa namiešať nedá 🙂

 11. Eva
  27. mája 2012

  Jasnačka, že nedá…veď aj ja som to skôr myslela s humorom, ale tak možno za skúšku nič nedá :blush:

  btw som klikla na menovku pri komente a ma hodilo na anglický blog, nechcela som ti tam po slovensky vypisovať, aby som neodradila anglicky hovoriacich. To je aký fajn nápad. Ja preferujem zatial staré dobre Friendshipbooks a listové dopisovanie, hoci naň nie je veľa času :-/ Ale obdivujem, že napriek tomu, že sa nerada učíš cudzie jazyky takto vedieš ešte jeden blog.

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   27. mája 2012

   Presne, presne – nechcem byť naivná, ale tiež by som to s tým návodom „riskla“, že ho aspoň v niektorých bodoch skúsiť nasledovať 😀

   No, anglický blog (len preto si ho vlastne videla, lebo na blogspotových blogoch komentujem cez blogspotový profil, je to praktickejšie 🙂 ) si v poslednej dobe nevediem až tak poctivo, ako by som chcela, ale ja práveže aj mám rada cudzie jazyky, len – dobre si to vystihla 😀 – sa ich nerada učím. :grinnod: Takže anglický blog je fajn spôsob, ako sa jazyk „neučiť“ – keďže blogovanie je skôr zábava a tak si jazyk aspoň pripomínam 🙂 I tak je to skôr minimalistický blog s kratšími článkami a veľkými obrazovými prílohami ku každému článku, také cudzojazyčné mikroblogovanie 🙂

   Čo sa týka cudzieho jazyka, je fajn v ňom čítať knihy – napr. tie, ktoré ťa lákajú, ale slovenský/český preklad nejestvuje (a asi ani v krátkom čase nebude existovať). A skúšala som chvíľu i prekladať – na nete často nájdeš také tie amatérske preklady kníh 🙂 Po čase ma to omrzelo, ale asi iba preto, lebo som si vybrala zlý titul (zle sa mi prekladal, lepšie by to bolo, keby ma príbeh nenudil, skôr motivoval k pokračovaniu v preklade 🙂 ), inak to bola zábava 😉

 12. Nella
  4. júna 2012

  nechapem preco chcu mat vsedci dvojcata ?? ani si neviete predstavit ake je to otravne vkuse sa hadaju pre kazdu malickost , ked nechcete aby bola svami urazisa potom pride dalsia hadka lebo je urazena a nehadaju sa len vtedy ked medzi sebou nerospravaju . ja by som urcite nechcela dvajcata ako matka. ale to je vec nazoru

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   4. júna 2012

   Tak je to trochu fanatické, ja viem 🙂 Ale nie je pravda, že každé dvojčatá sa len hádajú a nič iné ani nerobia. To sa nedá takto zovšeobecniť. So súrodencom (nielen dvojčaťom) môžeš mať dobrý vzťah, taký typicky doťahovačný 😀 , aj vyslovene zlý… Aj bežní súrodenci sa ti môžu furt hádať, to nie je problém iba matky dvojčiat – matka dvojčiat má skôr ten „problém,“ že dve deti sú dvojnásobná starosť, dvojnásobné financie, už jedno dieťa je náročné vychovávať, nieto ešte dve 🙂

 13. niky
  29. novembra 2013

  No tak su tu uz stare komentare ale tak pridam prispevok aj ja 🙂 Ja som stastnou mamickou dvojciat, dvojvajecnych dievcatiek a je to sice nadherny pocit ze sme posledny rok a dva mesiaci prezili be psychiatrickej podpory no zaroven je tu aj obava ako zvladneme dalsie roky 😀 nie no fakt ak nemas maminu alebo niekoho kto ti bude s dvojcatami aktivne pomahat tak sa o ne ani nepokusaj mne ten jeden rok zobral minimalne dalsich desat 🙂 ale ej je to uzasne ked ti nechce dat pusu jedna tak ti ju da ta druha 🙂

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   30. novembra 2013

   V pohodičke, ja si prečítam každý jeden komentár, aj pri starších článkoch. 🙂

   Ono sa i tak reálne že pokúšať o dvojčatá asi nedá, svoj organizmus asi ťažko prehovoríš k dvojitej gravidite, keď to tak prosto byť nemá. 😀 (Ten „recept“ je fakt iba v úvodzovkách receptom. 😆 ) A viem, že to s dvoma detuľami musí byť fakt ťažké, ale… Keď ja som z dvojčiat fakt paf. :love: Každopádne ďakujem krásne za autentický komentár maminy dvojčiat. :love:

 14. Mária
  22. októbra 2014

  pri čítaní tohto článku a komentárov som sa viackrát pousmiala,pretože je to vcelku milé ako ste z dvojičiek paf 😀 ja sama som z dvojičiek(mám doma sestru).Sme dvojvaječné,no nepovedala by som,že medzi nami nie je ,, žiadne špecifické dvojičkovské puto“,dokonca sme si ako malé tiež vymysleli vlastnú reč,ktorej sme rozumeli len my dve,takže určite to nie je len pri jednovaječných 😉 niektorí ľudia, ked nás vidia,tak hned vidia,že sme dvojičky,iní zase povedia,že to vôbec nie je vidno,myslím,že je to založené na subjektívnom názore každého jedného 🙂 aj ked čo sa týka mňa a mojej dvojičky -každá sme úplny opak tej druhej žiadne špecifické dvojičkovské puto.No aj tak si veľmi rozumieme(samozrejme,že sa aj hádame) a jedna bez druhej by sme nevedeli existovať 🙂 je fajn mať pocit,že nikdy nie som sama,pretože vždy je tu ona 🙂 k tomu návodu na dvojičky…je to fakt pravda 😉 my máme veľmi veľa dvojčiat(myslím aj staršie a vzdialenejšie generácie) v rodine a všetko je to z maminej strany 😀 mamina nás mala,ked mala 34 a nepoznám dvojičky,ktoré by boli narodené ako prvorodené.Moj bratranec so sesternicou sú taktiež dvojičky a ich mama(sestra mojej mami) sa ako jediná zo súrodencov podobá na moju mamu tak,že občas si niektorí myslia,že aj ony dve sú

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   26. októbra 2014

   Aj za tvoj komentár ďakujem, Mária. 🙂 Vždy je úžasné prečítať si niečo od niekoho, kto má dvojičku alebo je rodičom dvojčiat alebo sa s nejakými aspoň pozná – aj keď to asi dokazuje, že som fakt z dvojičiek paf. :grinnod:

 15. mimi
  20. novembra 2014

  Ahoj….krásne napisane.mne pred dvoma dňami gyndo.oznamil ze cakame dvojicky….bol to môj sen.A som soknuta z toho ze sa mi splnil.samozrejme mám strach ako to zvládnem.ale už teraz ich moc milujem moje .. zevraj dievcatka..pracovali sme teda ale tvrdo.mám uz jedného 4rocneho syna.A teraz sa nám.nejako nedarilo….pol roka nic…až som si vypocitala moje plodné dni a v ten deň myslim ze.to aj vyslo…ale pochybujem ze sme zarobili hneď obe naraz….ako som sa dočítala druhé vajicko sa.môže oplodnit aj o par dni neskor.čo je.viac pravdepodobne kedze sme sexovali o dusu….zevraj budu dvojvajecne….čo ma zarazilo vsak ze maju len jednu placentu.trochu tomu nerozumiem.ale doktor povedal že to nieje nič zle.škoda že.otomto.nepíšete nič.ale.nevadí aj tak krásny clanok.Som rada ze som sa mohla podeliť.A samozrejme že návod na.dvojičky nie je…v mojom prípade to boli aj gény….keďže.sesternice mám dvojicky a dedkove sestry boli dvojičky….takže som.to.dostala teraz do daru ja…a som si to.trošku aj vymodlila…pekný vecer

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   20. novembra 2014

   Ahoj, Mimi!

   Jééé, prijmi moje veľké gratulácie, budem Tebe a Tvojím dievčatkám-dvojčatkám držať palec, nech sa Vám darí! 🙂

   Uvažujem, či som niečo o iba jednej placente niekde čítala, ale ak aj hej, asi si to nepamätám preto, že je to priveľmi… medicínske. 😀 No snáď to bude ok, keď aj doktor povedal, že by to malo byť v pohodičke. 🙂

   Za pochvalu článku ďakujem, držím Vám palec, majte sa krásne!

   Dada

 16. Katka
  13. apríla 2016

  Ďakujem ti 😀 pomohla si mi do školy s prezentáciou 🙂

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   28. apríla 2016

   Niet zač, Katka. 😉

 17. Maja
  24. októbra 2017

  Jej, krásny článok. Ja momentálne čakám dvojičky chlapčeka a dievčatko a keď som čítala ten ,,návod na dvojičky,, sedelo tam pár bodov aj na mňa. Brala som veľa rokov antikoncepciu, zarobili sme cez leto keď som sa často opaľovala, a ako bonus sme obaja brali Tribulus, čo podporuje ovuláciu. Inak som prvorodička a po tridsiatke ešte nemám a ani v rodine nemáme žiadne dvojičky, takže u mňa asi zabrali tie vitamíny, vysadenie antikoncepcie a slniecko.

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   25. októbra 2017

   Juj, gratulujem veľmi veľmi, nech si ty j bábätká v poriadku, užívaj si tehotenstvo. 😉

 18. Tina
  13. januára 2019

  Ja mam jednovaječné dievcatka, vyzerajú rovnako – avšak povahovo su úplne odlišne. Mladšia je povahovo bližšie ku staršiemu bratovi ako ku sestre. Len by som chcela podotknúť, ze siamské dvojčatá nevzniknú nesprávnym delením oplodneného vajíčka – ale príliš neskorým. Ak sa rozdelí po viac ako 10-12 dňoch tak sa bohužiaľ nerozdelí úplne a dve embrya a neskôr plody zostávajú zrastené. Donosiť dvojičky a predovšetkým starostlivosť o ne a ich výchova je v porovnani s jedným dieťaťom hotový Armagedon 🙂

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   18. januára 2019

   Ďakujem za krásny aj poučný komentár! 🙂

 19. Nadina
  28. mája 2020

  Jezuuu! :blush: MI-LU-JE-M DVOJČATÁ!!! Priznám sa, sama som jednou z nich 🙂 . S mojou sestrou sme na NEROZOZNANIE! Aj naša mamička si nás občas mýlila……keď ešte žila 🙂

  Odpovedať
  1. Dada Baroková
   23. januára 2022

   Ďakujem za milý komentár. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť vyššie