F ako „Farby“

Keď sa na blogu.cz pri téme týždňa objavili farby, hovorím si, čože je už len toto za stupídnu tému, čo sa dá obšírne povedať o… farbách? No potom som si spomenula, že som farby pôvodne sama chcela spracovať vo svojej abecede… Pretože farby vlastne zaujímavé a sa o nich napísať veľa: o ich význame – na človeka dokážu pôsobiť psychologicky, pôsobia v rámci priestoru (v miestnostiach tmavých farieb vraj čas ubieha pomalšie, svetlé miestnosti zasa stimulujú aktivitu) i v móde –, o aurách…

Najprv si farbu vezmime z pre väčšinu ľudí nezaujímavého fyzikálneho hľadiska. Fyzikálna definícia hovorí, že farba je viditeľná oblasť elektromagnetického žiarenia s vlnovými dĺžkami približne 380-780 nm, pri čom vlnová dĺžka je rozhodujúca pre výsledný vnem farby (t.j. pri vlnovej dĺžke 380-420 nm ide napr. o fialovú farbu, pri 590-600 nm zasa o oranžovú, hoci priradenie farby konkrétnej vlnovej dĺžke je do istej miery subjektívne). Farba je fyziologický vnem, ktorý vzniká ako odozva na svetelný impulz, dopadajúci do oka. Receptormi svetla (ktoré menia svetelný signál na vzruch v neurónoch) sú bunky sietnice oka – tyčinky alebo čapíky. Čapíky rozlišujú farby, tyčinky vnímajú svetlo a to aj pri veľmi malých intenzitách. Mnoho zvierat nemá v oku čapíky, preto farby nevidí.

Farbu ako vlastnosť povrchu predmetov vnímame vďaka odrazu svetla a pohltivosti materiálov. Ak má predmet napr. červenú farbu, jeho povrch pohltil všetko svetlo okrem vlnovej dĺžky červeného svetla a červené svetlo naopak odrazil. Bielu farbu (biele svetlo je tvorené rovnako početným zastúpením všetkých zložiek svetla) bude mať predmet, ktorý výraznejšie nepohltí žiadnu vlnovú dĺžku a zároveň väčšinu svetla odrazí. Čierny objekt zasa naopak väčšinu svetla pohltí a neodrazí takmer žiadne svetlo.

Ešte si farby fyzikálne rozdeľme, nech môžeme prejsť k zaujímavejším veciam. 🙂 Základné farby sú tie, z ktorých získame všetky ostatné, odvodené farby. Základnými farbami sú, pokiaľ ide o farebné svetlá: červená, zelená a modrá a miešajú sa sčítacím miešaním – čím viac miešame, tým svetlejší výsledok dostávame a po mnohých miešaniach tak dostaneme biele svetlo (čo dáva istú logiku i fyzikálne nechápavému jedincovi ako som ja – vyššie sa spomínalo, že sa biele svetlo skladá zo všetkých farebných zložiek svetla, takže zmiešaním všetkých farieb v rámci svetla vznikne biela, ha!). A pokiaľ ide o povrchy predmetov (nátery), ich základnými farbami sú fialová, azúrová a žltá (predstavujem si atramentové kazety v našej tlačiarni). Miešajú sa odčítacím miešaním – čím viac miešaní prebehne, tým tmavší dostávame výsledok, t.j. ak sa doma budeme hrať s temperkami a miešať si donekonečna farby, nakoniec dostaneme hnusnú tmavošedú. Čierna, biela a sivá sú achromatické farby; všetky ostatné farby sú chromatické.

A teraz k podstate článku – k významu jednotlivých farieb. Pri čom je samozrejmé, že každý má rád inú farbu, každý má z tej ktorej farby iný pocit; je subjektívne, komu sa ktorá farba páči a v akom odtieni. No na základe výskumov sa dá zovšeobecňovať a prísť s akousi univerzálne platnou symbolikou farieb.

picture from Flickr

Rainbow stripes

Biela farba

Biela je farbou nevinnosti a úprimnosti (preto sa nevesty obliekajú do bieleho), láskavosti a čistých citov, ale aj nezávislosti a mieru. Je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka. Predstavuje absolútnu slobodu, je to biely papier – nepopísaná stránka, nový začiatok. Biela je tiež farbou chladu, čistoty a poriadku, preto sa používa v laboratóriách či nemocniciach. Dokonca vraj dokáže utíšiť bolesť.

Bielu majú radi ľudia vyrovnaní, sebavedomí, otvorení. Jej odmietanie môže byť príznakom duševnej nevyrovnanosti, vnútornej neistoty či nízkeho sebavedomia, ale aj pocitu viny a vnútorného sklamania.

Červená farba

Červená je farbou krvi, ohňa a železa, nebezpečenstva a hluku (preto sa často využíva na výstražných zariadeniach), jej účinky sú intenzívnejšie a dostavujú sa rýchlejšie ako u iných farieb. Červená je mužská farba, patriarchálna, pretože obsahuje impulz dobíjania. Je farbou vzrušenia, ktoré môže byť vyjadrené v pozitívnom zmysle – ako láska; ale aj negatívnom – zloba, agresia. Je farbou prudkou až cholerickou, symbolizuje vitalitu až prevrat, vzburu, zmenu.

Červená farba ovplyvňuje človeka aj po fyziologickej stránke – zvyšuje pulz, krvný tlak a rýchlosť dýchania. Povzbudzuje chuť do jedla a tiež sexuálny apetít, zvyšuje hlasitosť reči a podnecuje k agresívnemu správaniu. Posilňuje vôľu a pôsobí proti únave a má priaznivé účinky pri liečbe reumatizmu, anémie či depresií.

V Číne sa červená farba tradične spájala so svadobnými obradmi. Pretože pôsobí vznešene, často ju používali mocní, napr. králi, aby vzbudzovali úctu a obdiv – spomeňte si na červené kráľovské plášte lemované hermelínom.

Červenej dávajú prednosť ľudia silní, plní života, energickí a sebavedomí, impulzívni. Majú ju radi i násilníci a ľudia prudkej povahy; tí by sa však mali červenej radšej vyhýbať, pretože stimuluje ich vášne a prudkosť. Slabí ľudia sa môžu pri stretnutí s červenou farbou cítiť ohrození.

Modrá farba

Modrá je farbou pokoja a vyrovnanosti, majú ju radi ľudia vnútorne bohatí, introverti hľadajúci lásku a oddanosť a romantici a tiež ľudia, ktorí nemajú radi zmeny. Predstavuje vernosť, dôveru, nehu, lásku a ženskosť – čo je podľa mňa trochu paradoxné, vždy som si myslela, že modrá je mužská a červená ženská, nie naopak… Modrá však predstavuje tradíciu, stálosť, ktorá pretrvá veky a je symbolom matriarchátu. Vraj reprezentuje sladkosť – homole cukru boli pôvodne balené do modrého papiera (Orion pravdepodobne vie, prečo je modrý 🙂 ).

Modrá je farba pokojnej vody, neba a ľudí, ktorí vidia za horizont a život na Zemi im pripadá neistý. Odmietajú ju ľudia, ktorí majú strach z vlastného vnútra a ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojimi vzťahmi. Modrá pôsobí blahodarne pri horúčkach, hystérii a zápaloch. Mali by sa ňou obklopovať ľudia impulzívni a nervózni. Vyhýbať by sa jej naopak mali depresívni a melancholickí ľudia.

Zelená farba

Zelená farba je spojením modrej a žltej. Tieto farby sú protikladné sily, ktoré sa v zelenej vzájomne rušia. Nastáva nehybnosť a pokoj, ale ich sila je umŕtvená len dočasne – energia ukrytá v tejto farbe sa navonok neprejavuje, stále je však prítomná. Pokiaľ ide o tzv. absolútnu zeleň, v ktorej je modrá a žltá zložka v rovnováhe, potom je táto farba vyjadrením úplne statického stavu bez emócií, želaní. Zelená je farbou prírody a nádeje (a často aj ochrany prírody, ekológie) – zelená je v prírode takpovediac statická, ale vo svojom vnútri má energiu rastu, ktorý je možný, ale skrytý.

Pri zelenej veľmi záleží na odtieni – pokiaľ sa do nej pridá tmavomodrá farba, stáva sa studenšou, napätejšou, tvrdšou a odolnejšou. Pridaním jasnej žltej sa zasa vytvára opačný efekt, zelená sa stáva uvoľnenejšou, mäkšou a prispôsobivejšou.

Zelenú obľubujú ľudia odvážni, tvoriví, no aj tvrdohlaví a samostatní, ktorí vedia viesť iných a ľudia, ktorým chýba prispôsobivosť. Voľba odtieňu zelenej môže čo-to prezradiť o postojoch, ktoré má človek k sebe samému – tvrdú zelenú preferujú ľudia s vysokými nárokmi na seba samých, so silnou vôľou. Čistú zelenú majú radi konzervatívni ľudia, ktorí svoju húževnatosť a vytrvalosť smerujú k uchovaniu dosiahnutých cieľov, k bezpečiu a istote. Zelenožltý odtieň uprednostňujú ľudia, ktorí sa väčšmi zaujímajú o svoje okolie ako o seba, významnejšie sú pre nich podnety z vonkajšieho sveta. Zelená posilňuje zrak a pozitívne pôsobí na mozog a oči. Dôvodom odmietania zelenej môže byť i telesná slabosť a choroby srdca.

Žltá farba

Žltá nám vznikne zmiešaním červeného a zeleného svetla. Preto sa v nej spája červené vzrušenie a zelené vnútorné napätie a vzniká vzrušené napätie, ktoré by sa rado uvoľnilo. 🙂 Žltá symbolizuje základnú ľudskú potrebu rozvíjať sa, skrýva sa v nej nádej, túžba po radosti, veselosť a otvorenosť. Je farbou mysle, stimuluje činnosť mozgu. Vyvoláva aktivitu, povzbudzuje, oslobodzuje. Je odolná voči duševnej únave a práve preto je vhodná do pracovných priestorov, škôl a všade, kde je potrebné zvýšiť myšlienkovú aktivitu a duševnú kapacitu. Žltá blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a nervový systém, podporuje zažívanie a je farbou zmeny.

Majú ju radi ľudia spontánni, plní nádejí a očakávaní; ľudia neprestajne hľadajúci niečo nové, milujúci voľné vzťahy, pocit neviazanosti, s túžbou po diaľkach. Milovníci žltej pôsobia skromne a milo, sú veľkorysí a úprimní, všestranne nadaní, prakticky založení. Žltú zvyknú odmietať sklamaní ľudia, ktorí cítia krivdu, žltá im pripadá príliš výrazná. Títo ľudia môžu trpieť aj komunikačnými problémami, sú uzavretejší, potláčajú svoje túžby, city a priania. Žltá sa niekedy spája aj so závisťou.

Oranžová farba

Oranžová je spojením žltej a červenej, preto je farbou kontrolovanej vášne, pozitívnej energie a vytrvalosti. Vyvoláva pocit radosti, slávnostného vzrušeného očakávania, predstavu slnka, tepla, bohatej úrody, vlastne sa môže spájať s predstavou bohatstva vo všeobecnosti. Posilňuje, ale na rozdiel od červenej neznepokojuje.

Oranžovú si vyberajú ľudia zvedaví, ktorých zaujíma ich okolie. Sú ctižiadostiví, majú novátorské schopnosti a pri uskutočňovaní svojich predsavzatí sú tvrdohlaví. Oranžová pôsobí veľmi pozitívne pri liečbe srdcových chorôb.

Hnedá farba

Hnedá vznikne primiešaním čiernej do oranžovej (a oranžová nám vznikla z červenej a žltej). Hnedá má preto v sebe aktívny impulz červenej, ktorý je však tlmený čiernou.

Hnedá je farba zeme, tepla a bezpečia; farba domova, tradície a zdržanlivosti. Symbolizuje triezvosť, je mlčanlivá, vážna, solídna a realistická. Spája sa s predstavou istoty a tiež poriadku a pohodlia. Obľubujú ju ľudia, ktorých zaujíma vlastné zázemie a pohodlie, ale taktiež ľudia vyčerpaní a unavení životom, túžiaci po odpočinku, oddychu a pokoji. Odmietajú ju ľudia, ktorí sa túžia líšiť od ostatných, byť zvláštni, výnimoční; ktorí chcú vyniknúť originalitou; ktorí odmietajú pravidlá a konvencie. Pre vyrovnaných ľudí má neutrálny význam, pôsobí na nich ľahostajne.

Ružová farba

Ružová vzniká pridaním bielej farby do červenej. Červená smeruje svoju energiu k určitému cieľu, biela túto energiu oslobodzuje a poskytuje jej väčší priestor. V ružovej je tak zahrnutá energia a zároveň voľnosť, čím nám vzniká nežná aktivita.

Ružovú majú radi ľudia naivne romantickí a nepraktickí, ktorí chcú očarúvať okolie a byť očarúvaní. Títo ľudia často nevedia odlíšiť sny od reality, majú sklony k skrášľovaniu podľa vlastných predstáv a bývajú dôverčiví a zraniteľní. Ružová je farbou sentimentality, indikuje jemnosť osobnosti, ale aj duševnú alebo citovú nezrelosť.

Fialová farba

Ak zmiešame mužskú červenú a ženskú modrú farbu, vznikne fialová. Vraj by z toho mala vyplývať pohlavná nevyhranenosť… Každopádne vo fialovej teda prichádza k balansovaniu medzi červenou a modrou, medzi impulzívnym chcením a obozretnou citlivosťou, dochádza v nej k harmónii protikladov. Fialová vyjadruje nejasné vzrušenie, skryté tajomstvo, ktoré vyvoláva znepokojenie. V rímskokatolíckom náboženstve symbolizuje pokoru, pokánie, skromnosť, zdržanlivú striedmosť až svätú odlúčenosť.

Fialovú farbu preferujú ľudia diplomatickí, zdržanliví a uzavretí, ako aj ľudia samostatní, originálni, s nezávislými názormi; ľudia s fantáziou a tvorivými schopnosťami, umelci. Milovníci fialovej na seba a svoje okolie niekedy kladú prehnane vysoké nároky. Fialová sa však spája aj s hormonálnymi výkyvmi. Preto ju majú radi ľudia v puberte, tehotné ženy či ľudia s poruchami štítnej žľazy.

Čierna farba

Čierna symbolizuje konečné rozhodnutie, ničotu, je výrazom pre bojovné „nie“ a v rámci našej kultúry je vnímaná ako farba smrti, tmy a smútku (Kdežto vo východných kultúrach je za farbu smrti často považovaná biela – ako farba nového začiatku. Síce sme spoločnosť skôr kresťanská s posmrtným životom a rajom, i tak však smrť berieme skôr ako čierny koniec, nie ako biely začiatok – východné kultúry majú nirvánu a tak podobne…). Čierna možno bráni pozitívnemu, no taktiež chráni pred negatívnym. Na väčšej ploche čierna pôsobí skľučujúco, vyvoláva pocit odtrhnutia od sveta a uzavretosti.

Čierna je najtemnejšou z farieb, uprednostňujú ju ľudia, ktorí odmietajú svoj osud, rebeli; ľudia skrývajúci tajomstvá, filozofi, samotári a tí, ku ktorým je ťažko preniknúť. Je to farba vzdorovitosti a protestu, môže prezrádzať vnútorný konflikt. Obľuba čiernej u dnešnej mládeže tak nemusí byť len módnou záležitosťou, ale aj demonštráciou vzdoru. Čiernu obľubujú ľudia neprístupní, je však aj farbou ľudí originálnych, s nadpriemernými schopnosťami a vlastným vnútorným svetom. Mali by sa jej vyhýbať ľudia depresívni, pretože udržuje nálady.

Sivá farba

Sivá je farba neutrálna, nie je v nej ani vzrušenie, ani uvoľnenie, nesmeruje ani von, ani dovnútra. Psychologicky šedá nie je priestorom ani hranicou medzi priestormi – čo znie veľmi pekne a záhadne, keďže som si nie istá, čo presne to chce znamenať. 😀

Sivá je farbou neživou a prezrádza strach, únavu či nedôverčivosť. Je symbolom všednosti a obyčajnosti. Vzbudzuje emócie ako smútok, nuda, pokora a chudoba. Majú ju radi ľudia, ktorí nemajú vlastný názor, ľudia priopatrní, nezúčastnení, ktorým vyhovuje stereotyp, alibisti, ale i ľudia unavení životom. Odmietajú ju ľudia, ktorí majú radi dobrodružstvo, vzrušenie a pestrý život.

Vedeli ste, že?

 • Červená a žltá sú farbami s vyššou vlnovou dĺžkou, očná šošovka je prispôsobená pre strednú oblasť vlnových dĺžok. Preto pri vnímaní červenej a žltej farby dopadá svetlo za sietnicu, čo spôsobuje, že sa predmety a plochy týchto farieb javia ako bližšie, väčšie a ťažšie.
 • Pri farbách krátkovlnných sa svetlo zbieha naopak pred sietnicou, preto sa fialové a modré predmety a plochy zdajú byť vzdialenejšie, menšie a ľahšie.
 • Farby sa delia na nepestré (čierna, biela a neutrálna šedá) a pestré (všetky ostatné). Ak vedľa seba umiestnime pestrú a nepestrú farbu, vďaka nepestrej pestrá lepšie vynikne. Príklad: účinok žltej farby je vedľa čiernej výraznejší ako keď je žltá použitá vedľa červenej.
 • Pre vhodné kombinovanie pestrých farieb sa používajú pravidlá odvodené z farebného šestnásťuholníka. Poznáme štyri pravidlá:

Tón v tóne: Kombinujeme susedné farby, prípadne farby ob jedno pole.

Pravidlo jednej štvrtiny: Kombinujeme farby z akejkoľvek štvrtiny šestnásťuholníka (ale nie mimo vybranej štvrtiny).

Pravidlo jednej polovice: Kombinujeme akékoľvek farby až z polovice šestnásťuholníka, pri dodržaní zásady, že nikdy nesmieme použiť farbu z druhej polovice kruhu.

Pravidlo kontrastu: Kombinujeme presne protiľahlé farby, teda farby kontrastné. Nemali by byť využité rovnomerne, jedna z nich by mala dominovať, druhá môže byť doplnkom.

picture from thedesigninspirationalist.com

Ako ladiť farby

S použitím niektorého z týchto pravidiel by sme mali vždy, zaručene dostať vhodné farebné kombinácie, nič oči trýzniace. Samozrejme, že vždy závisí aj od osvetlenia; od toho, ktorá farba bude dominantná, ktorá bude len doplnková; a tiež jednotlivých farebných odtieňov, ktorých je priam nekonečné množstvo!

 • Farby majú svoj význam aj vo feng shui (link).
 • Pôvodne som sa chcela spomenúť i auru a význam jednotlivých farieb z tohto hľadiska, ale už teraz je článok dostatočne dlhý. O aurách teda nabudúce. 🙂

*
*

Zdroje a zaujímavé odkazy: www.wildweb.sk | www.ephoto.sk | wiki | farby domova | grafika.sk/clanok/symbolika-a-vyznam-farieb

*

malý rojko a veľký bojko, bloger, wannabe spisovateľ, knihomoľ, psíčkar, ex-lolita, pseudo-otaku, geek vo výslužbe, no v poslednom čase predovšetkým mama

4 komentáre

 1. palo
  5. júla 2012

  za krasny clanok dakujem! farby su naozaj dobra tema, ved sa s nimi stretavame kazdy den. 🙂

  ak by som mohol pridat nieco, tak prave pri volbe farebnych kombinacii existuju rozne pomocky ktore sa daju pouzit. ja pouzivam http://colorschemedesigner.com/ .

  a mozno ten nadpis „Žltá“ by sa dal spravit takto:
  Žltá

  Odpovedať
 2. StandyB
  5. júla 2012

  😀 he he ako tak citam o svojich oblubenych farbach zistujem, ze vo mne sa skryva asi vsetko 😀 kazda jedna farba je krasna sama o sebe a kazdu jednu rada nosim :DDD tak potom sa zo mna moze vyklut cokolvek :D:D:D

  Odpovedať
 3. Sandy
  6. júla 2012

  Aj ja súhlasím s tým, že farby sú veľmi dobrá téma 🙂 dá sa o nich naozaj popísať kadečo (už sa teším na článok o aurách, takéto veci sa občas rada čítam 😀 ). Ja mám v podstate viac-menej rada všetky farby a čo sa týka oblečenia, tak sa obliekam podľa nálady, takže určite majú na mňa istý vplyv 🙂 Obľúbenou však pri mne asi navždy ostane modrá, i keď v poslednom čase sa v hodnej miere upriamujem na aj červenú, ktorú som kedysi dávno nemohla ani cítiť :grinnod:

  Odpovedať
 4. Dada Baroková
  6. júla 2012

  palo:
  Ja ďakujem za úžasný link! A za ten nápad s tieňom pri nápise „žltá“ – ešte stále si akosi neviem zvyknúť, že tu si môžem dovoliť i väčšie HTML „divy“ ako na blogu.cz 🙂

  Standy:
  A skutočne nemáš dáku najobľúbenejšiu? 🙂 Aj ja mám rada asi všetky farby, ale napr. bielu strašne ľúbim (jedna kamoška sa minule smiala, že ešte aj kávu pijem bielu 😀 ), aj keď kedysi som hrozne fičala na oranžovej, takej tej echt oranžovej (až neónovej 😆 ). Teraz som skôr na marhuľovú… levanduľovú, baby pink, mintovú – prosto tam musí byť biela, heh 😀

  Sandy:
  Ale tie aury možno budú až pri druhej abecede a už túto robím šialene dlho, tuším aj rok a mám rozpísanú iba tému „H“ 😀
  Ja sa paradoxne až tak neobliekam podľa obľúbenej farby, teda nemám v šatníku až tak veľa svojich obľúbených farieb. Tá biela tam je zastúpená, ale je nepraktická – rýchlo sa zašpiní, takže ju až tak nenosím 😀

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť vyššie