Japonská kultúra v skratke

Japonský jazyk

Japonský jazyk pozostáva z troch typov písma: z „obrázkových“ čínskych znakov kanji (t.j. jeden znak predstavuje celé slovo alebo časť slova) a fonetických znakov hiragana a katakana (t.j. jednotlivé znaky predstavujú (samo)hlásky alebo slabiky). V piatom storočí získala japončina kanji z Číny, pričom vymyslela jeho japonské čítanie. Náš japončinár tvrdil, že Číňan Japoncovi (a naopak) porozumie, ak si na dlaň budú prstom kresliť kanji, lebo je to stále to isté kanji, s tým istým významom, len sa v Číne a Japonsku inak čítajú.

Prejsť vyššie