{ poviedka } Medzitým

Moja poviedka z roku 2011, jedna z tých, na ktoré som vlastne aj celkom hrdá. 🙂 Vznikla v rámci pisálkovského projektu „(M)učiareň“, kde mal človek na dvanásť vopred zvolených tém každý mesiac napísať jednu poviedku. A keď počas mesiaca tvoriť nestihol, za trest od svojho (m)učiarenskeho partnera dostal ďalšiu trestnú tému, ktorú musel v nasledujúcom mesiaci taktiež spracovať. Trestné poviedky sa udeľovali za každú nenapísanú poviedku, takže nám so slečnou Cecíliou ich počty čoskoro rástli priam geometrickým radom, ešte stále mám „v zásobe“ 63 (!) tém, ktoré by som mala niekedy spracovať, aby som mala čisté (pisálkovské) svedomie. 😛

D ako „Dvojčatá“

Dvojčatá sú niečo, čo ma hádam až zvrátene fascinuje! Sama by som túžila stať sa raz matkou dvojčiat, aj keď viem, že mať dvojičky nie je len dvojitá radosť, ale aj dvojitá starosť. Nie, vlastne to neviem – aká je výchova dvojičiek náročná, dokáže reálne pochopiť asi až mamička dvojčiat s osobnou skúsenosťou. Rovnako ako vzťah medzi dvojčatami dokáže pochopiť hádam len ten, kto sám pochádza z dvojčiat. Napriek tomu sa však pokúšam dvojčatá čo najviac spoznať. 🙂

Prejsť vyššie