Posted on dec 26, 2014

Veľký čitateľský prieskum #2: ilustrácie, slovenčina a takpodobne

Posted in Čítam
Comments 4 Comments

V dnešnom článku si prebehneme tvrdenia, ktoré boli súčasťou tretej otázky. Tvrdení bolo dovedna osem, pri každom trebalo vyjadriť svoj súhlas, resp. nesúhlas s daným tvrdením. Respondent mohol úplne súhlasiť, čiastočne súhlasiť, skôr nesúhlasiťúplne nesúhlasiť, prípadne označiť možnosť „neviem posúdiť“, ktorá predstavovala strednú hodnotu, neutrálny postoj alebo že sa respondent skutočne len nevie vyjadriť (lebo nemá dostatok skúseností a pod.).

Posted on dec 25, 2014

Veľký čitateľský prieskum #1: demografia

Posted in Čítam
Comments 5 Comments

Súčasťou mojej diplomovej práce bol aj výskum čitateľských návykov medzi (predovšetkým) mladými čitateľmi – dotazníkom som, ostatne, otravovala aj Vás, mojich čitateľov a kadekoho po internetoch. 😀

Stručným prehľadom získaných výsledkov som mienila počastovať aj prípadných zvedavcov na mojom blogu – ospravedlňujem sa za meškanie, pre potreby diplomovej práce som nakoniec spracovávala iba časť dotazníkov, pre blog som ich mienila spracovať všetky, no doteraz som sa k tomu akosi nedostala – a už tobôž nie k spísaniu samotného článku. No nakoniec bude článkov viac – na konci toho dnešného nájdete aj zoznam otázok dotazníka, pokojne mi dajte vedieť, ktoré by Vás najväčšmi zaujímali. 😉 Poďme na to!

Scroll to top